Кулер за воздух

  • Air Cooler

    Кулер за воздух

    ВОЗДУХ

    Сувиот ладилник исто така наречен Течен ладилник е идеално погоден кога има недостиг на вода или водата е врвна стока.

    Без вода значи отстранување на можни остатоци од вар на калемите, нула потрошувачка на вода, помала емисија на бучава. Достапна е и опција за индуциран нацрт, како и опција за присилен нацрт.