Д1, Д2 Сад под притисок

  • Refrigeration Auxillary Vessels

    Помошни садови за ладење

    ПРЕДМЕЦИ ЗА ЛИСТЕЕ

    Садовите за ладење SPL се дизајнирани и произведени според ASME Sec VIII Div. 1. АСМЕ Печатените пловни објекти гарантираат целосна сигурност и одржливост на постројката за ладење. Не само што ја подобрува енергетската ефикасност на системот, туку ги намалува и трошоците за работа.