Термичко складирање на мраз

  • Ice Thermal Storage

    Термичко складирање на мраз

    ЛЕК ТЕРМИЛНА Складирање

    Складирање на топлинска енергија на мраз (ТЕС) е технологија која складира топлинска енергија со ладење на медиум за складирање, така што зачуваната енергија може да се користи подоцна за апликации за ладење.