Кондензатор со пареа на проток - Серија SPL-S

  • Evaporative Condenser – Cross Flow

    Кондензатор за испарување - вкрстен проток

    ИЗВЕЗНИЧКИ КОНДЕНЗАТОР
    Напредната технологија за ладење на амонијак за ладење помага да се заштеди потрошувачка на енергија и вода за повеќе од 30%. Испарливо ладење значи дека може да се добијат пониски температури на кондензација. Чувствителната и латентната топлина од ладилното средство е извлечена од Спреј вода и индуциран воздух над серпентина.