Индустријата за ладење ќе се соочи со револуција

Гао Jinин, генерален директор на Одделот за климатски промени, рече дека во моментов во Кина се врзани сили за јаглероден интензитет главно за јаглерод диоксид.

Следниот чекор е да се засилат контролите врз HFC и постепено да се прошират на сите други гасови кои не се јаглеродни стакленички.

Хидрофлуоројаглеродите (HFC), вклучително и трифлуорометанот, имаат ефект на стаклена градина, тој е десетици илјади пати поголем од јаглерод диоксид и се користат како ладилни средства и средства за пенење.

Кога зрее пазарот за трговија со јаглерод, од компаниите се очекува да соберат директни материјални награди за нивните напори да ги намалат емисиите.


Време на објавување: мај-07-2021 година